Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny


Msze święte i Nabożeństwa           Wspólnoty           Kancelaria parafialna           Kontakt           Wirtualny spacer

AKTUALNOŚCI
Aktualności parafialne

Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne

Sakramenty

Galeria

 

PARAFIA

Duszpasterze

Historia kościoła

Siostry Klaryski

Gołogłowy

Ustronie

Siostry Dominikanki

Archiwum

 

WARTO PRZECZYTAĆ
Strony internetowe

Czytelnia

 

Możliwość spowiedzi św. w Wielkim Tygodniu

* poniedziałek – wtorek – środa: od godz. 7.00 do 8.30 i od 17.00,
* we wtorek spowiedź:
   - w Ścinawicy o godz. 16.00,
   - w Gołogłowach o godz. 17.30,
* Wielki CzwartekWielki Piątek:
     od godz. 7.00 do 12.00 i od godz. 15.00 do 18.00,
* Wielka Sobota: od godz. 7.00 do 16.00

********

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE MĘKI
I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Wielki Czwartek - MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
- dzień ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa

Godz. 18.30 uroczysta Msza św. koncelebrowana.
Mszy św. będzie przewodniczył ks. bp Adam Bałabuch.
      Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji – zwanej ciemnicą na pamiątkę uwięzienia Pana Jezusa po Ostatniej Wieczerzy i adoracja do 21.00.

Wielki Piątek - MĘKI I ŚMIERCI PAŃSKIEJ

- w dniu tym wspominamy ofiarę, którą w sposób krwawy Zbawiciel złożył na drzewie krzyża. W dniu dzisiejszym jesteśmy wezwani do trwania przed Chrystusem Ukrzyżowanym. Ten dzień jest dniem wyciszenia i skupienia.

       W Wielki Piątek nie ma Mszy św. W kościołach są odprawiane jedynie uroczyste liturgie Męki Pańskiej, w czasie których odczytuje się (lub śpiewa) Mękę Pańską według św. Jana oraz adoruje Krzyż, któremu dzisiaj oddaje się taką cześć, jak Chrystusowi Eucharystycznemu (poprzez klęknięcie).

- godz. 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Droga Krzyżowa dla całej Wspólnoty parafialnej,  

- godz.1800 - Liturgia Męki Pańskiej - Liturgia Słowa, adoracja krzyża, Komunia święta, przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

       Adoracja do godz. 2100.

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, a więc post co do jakości (powstrzymanie się od po­karmów mięsnych) i co do ilości (można spożyć w ciągu dnia trzy posiłki, w tym tylko jeden do syta). Do postu ścisłego zobowiązani są wierni między 18. a 60. rokiem życia, natomiast do powstrzymania się od pokarmów mięsnych - wierni, którzy ukończyli 14 lat. Zwolnieni są tylko chorzy.

Wielka Sobota – DZIEŃ OCZEKIWANIA
NA ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

Wielka Sobota jest dniem żałoby.
Dzisiejszy dzień to czas ciszy i tęsknoty za Chrystusem.
Przychodzimy do kościoła, by adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie przy Grobie.

Od godz. 700 trwa adoracja.

 

Poświęcenie pokarmów na wielkanocny stół:
- w naszym kościele od godz. 9.00 do godz. 16.00,
- Ustronie – godz. 14.30,
- Ścinawica – godz. 14.45,
- Gołogłowy – godz. 15.00,
- Korytów – godz. 15.15,
- na Leszczynie – godz. 15.30,
- Mikowice – godz. 15.50

 

WIGILIA PASCHALNA

Po zapadnięciu zmroku rozpoczyna się uroczysta LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY czyli WIGILII PASCHALNEJ, która stopniowo wprowadza nas w nastrój radości Zmartwychwstania.

Godz. 2000 - Liturgia wigilii Wielkanocnej (przynosimy ze sobą świece).

Całość rozpoczyna się przed kościołem. Przy rozpalonym ognisku gromadzą się kapłani, służba liturgiczna i wierni. Następuje poświęcenie ognia, a potem prowadzący kreśli na paschale znak krzyża, litery Alfa i Omega oraz na polach między ramionami krzyża cyfry bieżącego roku, a potem umieszcza w paschale pięć symbolicznych gwoździ w formie krzyża. Bo "Chrystus wczoraj i dziś, Początek i Koniec, Alfa i Omega. Do niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków". Następnie kapłan podnosi zapalony Paschał i śpiewa: "Światło Chrystusa", a wszyscy odpowiadamy: "Bogu niech będą dzięki". Z zapalonym paschałem procesja wchodzi do ciemnego, nieoświetlonego kościoła. "Światło Chrystusa" - śpiewa po raz drugi kapłan, a wtedy zapalamy od Paschału swoje świece. A gdy kapłan po dojściu do ołtarza trzeci raz pokazuje nam światło Chrystusa, my po raz trzeci dziękujemy za nie Bogu i wtedy zapalają się w kościele wszystkie światła. Symbolikę światła wyjaśnia śpiewane teraz orędzie Wielkanocne.
Liturgia Słowa jest dziś wyjątkowo rozbudowana. Może się składać na nią aż dziewięć czytań, które pokazują całą historię Zbawienia: od początku świata, poprzez wyprowadzenie Narodu Wybranego z Egiptu, aż do czasu, gdy Jednorodzony Boży Syn stał się Barankiem, by zbawić grzechy świata, a zabity za nasze grzechy trzeciego dnia powstał z martwych.

Liturgia Chrzcielna - rozpoczyna ją odśpiewanie Litanii do wszystkich świętych. Po odśpiewaniu litanii następuje błogosławieństwo wody chrzcielnej.

Jako święci i umiłowani przez Boga przystępujemy do kolejnej części dzisiejszej celebracji, Liturgii Eucharystycznej.

 

NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Godz. 600 - MSZA ŚW. I PROCESJA REZUREKCYJNA

      Procesja rezurekcyjna jest uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego. Jest okazją do złożenia świadectwa o wierze w zwycięstwo Jezusa. Chrześcijanie całemu światu (tym, którzy pozostali w domach) ogłaszają radosną wieść: możecie już otrzeć swoje łzy, śmierci już nie ma. Przez Chrystusa jest dla nas życie wieczne.